Här presenteras villkoren till franchisetagaren/partner inför val av avtalsmodell. Observera att SMART Flex gäller för Svensk Fastighetsförmedlings svenska marknad. Ett fullständigt frågor och svars-dokument finns på Sfären eller fås genom att mejla till [email protected].

1. Inkluderade objektstatusar

a.  Till Salu och Aktiv Matchning.

2. Huvudregel

a. En kampanj görs för ett objekt per landningssida.

3. Order e-mail till ansvarig mäklare

a. Sänds för: Villor, lägenheter, radhus, fritidshus
b. Sänds INTE för: Nyproduktion, kommersiella, gårdar, tomter och lantbruk

4. 90%-regeln i Flex (se avsnitt 5a)

a. Inkluderade i 90%-regeln: Villor, lägenheter, radhus, fritidshus
b. Exkluderade från 90%-regeln: Nyproduktion, kommersiella, gårdar, tomter och lantbruk

5. Bokning av SMART-kampanj

a. SMART Flex
SMART mailar s k order e-mail till mäklaren senast dagen efter att ett nytt objekt publicerats på SF:s hemsida. Via order e-mailet (eller KVS) bokar ansvarig mäklare en SMART-kampanj för objektet. Det är möjligt att senarelägga kampanjens startdatum (på obegränsad tid). Svarar inte mäklaren på order e-mail upprättas en bokning automatiskt om 48 timmar.

En bobutik kan tacka nej till max 10% av bobutikens publicerade objekt, den s k 90%-regeln (gäller de objekttyper som anges i 4a).

Mäklaren erhåller annonsgodkännande via mejl, där innehållet kan justeras och godkännas. Därefter startar SMART-kampanjen. Om mäklaren inte skulle godkänna annonsgodkännandet startar kampanjen efter 48 timmar. Mäklaren kan justera innehållet i live-kampanjen.

SMART kan bokas för objekttyper exkluderade från 90%-regeln via SF:s KVS eller SMART:s dashboard.

b. SMART Standard
SMART mailar s k order e-mail till mäklaren senast dagen efter att ett nytt objekt publicerats på SF:s hemsida. Via order e-mailet (eller KVS) bokar ansvarig mäklare en SMART-kampanj för objektet.

Förtydligande: Om mäklaren inte bokar SMART på aktuellt objekt upprättas ingen kampanj, och ingen fakturering eller kostnad uppstår.

Om mäklaren har bokat en SMART-kampanj skriver CCT annonser och mailar annonsgodkännande till mäklaren som kan justera innehållet före kampanjstart. Om mäklaren inte skulle godkänna annonsgodkännandet startar kampanjen automatiskt efter 48 timmar. Ändringar kan göras även efter att kampanjen gått live.

6. Prissättning

    1. Objektsannonsering

b.  Övriga produkter

7. Fakturering

a. SMART Flex
Bobutiken betalar endast för SMART om objektet säljs, annars inte. Styrande för faktureringen är objektets kontraktsdatum. För det fall ett köp skulle återgå p.g.a. återgångsvillkor i kontraktet, och bobutiken redan har fakturerats för SMART-kampanjen, kommer CCT att kreditera fakturan. Skulle fastigheten säljas efter att ha återkommit att säljas på marknaden kommer CCT att utställa en ny faktura för den ursprungliga kampanjen baserat på det nya kontraktsdatumet. CCT har rätt att fakturera Tech Fee utgörande mellanskillnaden på faktiskt procentuellt användande av SMART, upp till 90%-gränsen.

Eventuell av mäklaren tillagd Media Spend utöver Flex SEK 775, faktureras månaden efter med 30 dagars betalningstid, oavsett om bostaden säljs eller inte.

i. Bostaden säljs

Fakturadatum är första dagen i månaden som infaller två kalendermånader efter kontraktsdatum med 30 dagars betalningstid. T.ex. kontraktsskrivning sker 28 november 2023, fakturan skickas 1 januari 2024 med 30 dagars betalningstid.

Exempel 1: SMART-kampanjen är live i samma månad som kontraktsdatum. SMART-kampanjen faktureras per den första dagen i månaden som infaller två kalendermånader efter kontraktsdatum med 30 dagars betalningstid.

Exempel 2: Bostaden säljs i framtiden, t.ex. 6 månader efter att SMART-kampanjen varit live. Detsamma gäller, SMART-kampanjen faktureras per den första dagen i månaden som infaller två kalendermånader efter kontraktsdatum med 30 dagars betalningstid.

ii. Bostaden säljs men återgår p.g.a återgångsvillkor i kontraktet
När bostaden säljs faktureras SMART-kampanjen per den första dagen i månaden som infaller två kalendermånader efter kontraktsdatum med 30 dagars betalningstid. För det fall köpet skulle återgå, och bobutiken redan har fakturerats för SMART-kampanjen, kommer CCT att kreditera fakturan. Skulle fastigheten säljas efter att ha återkommit att säljas på marknaden kommer CCT att utställa en ny faktura för den ursprungliga kampanjen baserat på det nya kontraktsdatumet.

Bostaden säljs inte alls – mäklaren förlorar försäljningsuppdraget
Ingen faktura, ingen kostnad!

iii. Kampanjer med senarelagt startdatum, som inte hinner starta före objektet säljs, kommer att faktureras Tech Fee för.

iv. Om en bostad dras tillbaka alternativt säljs, under tiden efter att order e-mail är distribuerat till ansvarig mäklare men innan mäklaren bokat alternativt 48 timmar passerat så att en bokning skapats automatiskt, uppstår ingen kostnad.

b. SMART Standard
SMART faktureras som idag. En bobutiks beställda SMART-kampanjer under en månad, faktureras månaden efter bokningen gjordes, med 30 dagars betalningstid, oavsett om objektet har sålts eller inte.

8. Avtalstid

a. SMART Flex-avtal gäller i 6 månader. Därefter kan bobutiken gå över till SMART Standard med 1 månads uppsägningstid.